• ΑΡΧΙΚΗ


  Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα, να συνεργαζόμαστε πάνω σε παιδαγωγικά θέματα και να  προβάλετε το σημαντικό έργο που επιτελείτε. Περιέχει υποστηρικτικό υλικό, συνδέσεις με ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιοθήκες, χρήσιμες ιστοσελίδες, και άρθρα που θα σας βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό σας έργο. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να φιλοξενήσουμε τις εργασίες σας και ότι άλλο θεωρείτε σημαντικό.

                       Παπαδημητρίου Αρτεμις                            

  Σχολική Σύμβουλος Π.Α.       
                 11ης Περιφέρειας Λάρισας         

                                             

                                                               

   

   

   

   

  Η  παιδική ηλικία έχει τον ιδιαίτερο τρόπο της να βλέπει, να

  σκέπτεται, να αισθάνεται, που της είναι δικός της. Τίποτε δεν είναι λιγότερο 

  συνετό από το να θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με τους δικούς μας τρόπους.


  Ζ. Ζ. ΡΟΥΣΣΩ

   

  Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,

  αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις

  τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους.


  ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ