• «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο με το περιβάλλον του Scratch» 12 και 19/11/2014

    Date: 2014.12.31 | Category: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 2014-2015 | Tags:

    Σεμινάριο για  το περιβάλλον του Scratch (μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού) σε συνεργασία με τον κ. Χαλιαμπάλια Ρίζο εκ μέρους της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Λάρισας. Οι νηπιαγωγοί έδειξαν ενθουσιασμένες από τις δυνατότητες του περιβάλλοντος Scratch και φάνηκε πως η εξοικείωση με αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού ενίσχυσε θετικά την αντίληψή τους για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.