• 28-11-16 &13-3-17 «Μαθηματική ποιότητα και διδακτικές πρακτικές στο νηπιαγωγείο: η διδασκαλία των μετρικών εννοιών»

    Date: 2017.11.10 | Category: Νέα Προγράμματα Σπουδών | Tags:

       Κολιπέτρη Ζωή, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών